Busken Huethove
We zijn beleefd
We werken samen
Je bent een kanjer
We zijn vriendelijk
We zijn eerlijk

Ons onderwijs

Wij geven onderwijs vanuit het klassensysteem. Elk leerjaar heeft een eigen groep (of groepen) en een eigen leerkracht. In ons onderwijs willen we rechtdoen aan de onderlinge verschillen tussen kinderen. Daarom laten we het onderwijs aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden die elk kind heeft.

Ons uitgangspunt is dat elk kind een eigen prestatieplafond heeft, waar het uit zichzelf niet gemakkelijk doorheen breekt. Met de juiste hulp lukt dat wél. Als school willen we uw kind helpen om zijn of haar prestatieplafond stap voor stap te verhogen. Om alles uit zichzelf te halen wat erin zit. We doen dat door de leerlingen een duidelijke structuur te bieden. En door hen niet alleen bewust te maken van hun mogelijkheden, maar ook van hun unieke eigenschappen en talenten. Elk kind is uniek en mag er zijn; vanuit die gedachte werken wij.

Wij werken met zogenaamde "TOPlessen". Dit zijn facultatieve naschoolse lessen (van 14.45 uur tot 15.45 uur) voor de groepen 4 t/m 8.  Leerlingen kunnen hierop intekenen voor een bepaalde periode. Het geeft kinderen de gelegenheid hun eigen talenten te leren kennen en te ontwikkelen.